I bakgrunnen kan dere skimte avbildninger av hellefisk. Det er svake tegninger av helleristningene i Kvennavika, omlag en kilometer sør for Venneshamn.
 
Filmopptak av prat om firma Ernst Karlsen og landhandelmuseet, ved Eggevisjon
 
 
til Landhandelmuseet. 
 


  
Kalsen.no
Landhandelmuseet i Venneshamn
Telefon: +47 478 33 748
E-post: asbjoern.karlsen@svt.ntnu.no
 
Facebook 

© LightWeb