Restaureringsarbeidet med Nerstu i Venneshamn startet i 2009. Siden er det lagt ned et betydelig arbeid med å føre bygningen tilbake til sine glansdager. I dette arbeidet er det lagt restaureringsfaglige prinsipper til grunn. Sommeren 2011 var en første milepæl da Nerstu sto fram i sin prakt og vi kunne ha åpning av landhandelmuseet. Se bilder fra åpninga tatt av Arne Karlsen, i album. Sommeren 2013 var en andre milepæl når Nerstu var helt ferdigrestaurert innvendig og den såkalte "Oljebua", naustet i Venneshamn, sto oppreist med nytt spontak. I alt dette arbeidet har vi støttet oss på en rekke dyktige håndverkere og leverandører. Prosjektet har mottatt velvillig bistand fra økonomiske støttespillere. Familien har stilt opp hele veien og slektninger og naboer har bidratt i ulike faser. Tilsammen har de utgjort en fin dugnadsgjeng. Se bilder fra restaureringa av Nerstu og Oljebua i album.

En varm takk til alle som har bidratt til å realisere denne drømmen!

                            

Nerstu 1926 foto: Einar Karlsen                                                                              Nerstu ca. 1930 foto: Einar Karlsen


             

Nerstu 2008 foto: Kulturminnefondet                                                         Nerstu 2011 foto: Arne Karlsen
  
Kalsen.no
Landhandelmuseet i Venneshamn
Telefon: +47 478 33 748
E-post: asbjoern.karlsen@svt.ntnu.no
 
Facebook 

© LightWeb