Landhandelmuseet i Venneshamn

Program for sesongen

Konsert med Jolly Jumper & Big Moe 10.juni

Billett: Vipps kr. 290,- til 701306

Servering av Kaffe og Kalsenkjeks

Søndager på sommeren

med minna over disk