Landhandelmuseet i Venneshamn

Høydepunkt fra i sommer?

Trøndersk Matfestival 13.august

Konsert med Jolly Jumper & Big Moe

I hagan forsommeren 2020

Servering av Kaffe og Kalsenkjeks

Søndager på sommeren

med minna over disk