Nerstu ble bygd i 1888 og rominndeling og materialer kommer fram av branntakst av 1895 som også omtaler vedskjul, brygge, kaie og båthus. I 1896 ble bakeribygning bygget, i 1905 ble Øverstu satt opp og i 1915 ble det gravd ut to nye kjellerrom i Nerstu, slik det kommer fram av branntakst av 1917. Rominndelinga fra starten slik den kommer fram av arkitekt Håkon Bleken seniors tegninger, ble i 1932 radikalt endret. I første etasje ble plasseringen av butikk, lagre og poståpneri nærmest speilvendt. Butikken ble flyttet til mer moderne lokaler i Øverstu i 1978 slik at Nerstu ble stående ubrukt mer enn 30 år.

Restaureringsarbeidet av Nerstu i Venneshamn startet i 2009. Siden er det lagt ned et betydelig arbeid med å føre bygningen tilbake til sine glansdager. I dette arbeidet er det lagt restaureringsfaglige prinsipper til grunn. Sommeren 2011 var en første milepæl da Nerstu sto fram i sin prakt og vi kunne ha åpning av landhandelmuseet. Se bilder fra åpninga tatt av Arne Karlsen, i album. Sommeren 2013 var en andre milepæl når Nerstu var helt ferdigrestaurert innvendig og den såkalte “Oljebua”, naustet i Venneshamn, sto oppreist med nytt spontak. I alt dette arbeidet har vi støttet oss på en rekke dyktige håndverkere og leverandører. Prosjektet har mottatt velvillig bistand fra økonomiske støttespillere. Familien har stilt opp hele veien og slektninger og naboer har bidratt i ulike faser. Tilsammen har de utgjort en fin dugnadsgjeng. Les om restaureringa i denne artikkelen som først sto i Mosvik Historielags Årbok 2017 og siden i Fortidsminneforeningens Kulturminnemagasin Fortidsvern nr. 1 2018. Se bilder fra restaureringa av Nerstu og Oljebua i album. Inderøy kommune og SpareBank 1 SMNs kulturminnepris for 2017 ble tildelt Asbjørn Karlsen og Ingunn Fylkesnes ved Landhandelmuseet i Venneshamn.

 

En varm takk til alle som har bidratt til å realisere denne drømmen!