Venneshamn fra sjøsida

Det er mange som har minner fra Venneshamn. Vi vil gjerne vekke slike minner. Dere kan se gamle bilder av landskapet og den maritime hamna i album. De fleste av svart-kvit bildene sida midten av 1920-tallet er tatt av Einar Karlsen som vokste opp her og selv kom til å drive handelsvirksomheten i store deler av sitt voksne liv. Andre har minner fra den tida handelen foregikk over disk, som kan gjenoppvekkes. Atter andre er nysgjerrige på hvordan ei gammeldags krambu kunne se ut. For å få et gjensyn eller et innblikk er dere velkomne til å besøke Landhandelmuseet i Venneshamn. Foruten det autentiske inventaret vil dere finne mange av varene som kundene en gang kunne kjøpe ved landhandelen.

Framverrabygg og andre med tilknytning til bygda og Mosvik har mulighet til å mimre over lokale begivenheter fra de siste seksti år. Tormod Karlsen som var oppvokst i handelstedet og hadde et nært forhold til Venneshamn, la ned mye arbeid i å lage et klipparkiv over lokale nyheter gjennom 60 år i Trønderavisa. Dere er velkomne til å bla i de 35 permene som befinner seg i Landhandelmuseet.