Det finnes mange historier om Venneshamn og her er bare en smakebit. Tormod Karlsen som vokste opp ved handelstedet og hadde et nært forhold til Venneshamn skrev i 1992 en histore om Handelsstedet Venneshamn i Mosvik. Nabo Per Vennes som også har et nært forhold til handelsstedet skrev i 2010 en utvidet historie om Venneshamn i gammel og ny tid.

Som det kommer fram av disse historiene hadde handelstedet mange funksjoner utover selve landhandelen. En kort periode hadde Ernst Karlsen meieri med ysting av ost og kinning av smør i Venneshamn. Han inngikk en kontrakt (1888-1893) med 25 bønder som ble pliktig til daglig å levere fersk melk av god kvalitet.

Ved hjelp av poststeddatabanken ved Postmuseet på Maihaugen har vi kunnet rekonstruere litt av historien for poståpneriet 7692 Venneshamn. Nordenfjeldske Filatelistforening har samlet poststemplene som ble brukt. Det er mange på Framverran og i nabobygdene som har gode minner fra bakeriet i Venneshamn.

Med god hjelp fra sin bror Arne Karlsen, som er den siste som drev handelsvirksomheten, skrev Asbjørn Karlsen i 2012 en historie om bakerne Talseth og Kalsenkjeksa. Opp gjennom tidene har mer enn 134 personer vært ansatt ved firma Ernst Karlsen, som butikkdamer (63+), mannlige betjenter (43+), bryggearbeidere (5+), bakere (8+) og poståpnere (5), bestyrere (5) under rekken av 5 eiere i familien Karlsen.

På Innherred er det mange som har lest eller hørt skrønene om Martin Kvænnavika og Survikjekta, men det er færre som kjenner utgangspunktet. Det kan man få kjennskap til ved å lese en artikkel om Olaf Berg og Ernst Karlsen – en forretningsforbindelse og et vennskap. Den er skrevet av Asbjørn Karlsen og står på trykk i Mosvik Historielags Årbok (2012) og i SteinkjerSaga (2013).

Mange husker dampbåtene som gikk mellom Trondheim og Steinkjer og førte passasjerer og gods til Venneshamn. Mange møtte opp på kaia som ble en sosial møteplass når dambåten la til. Ta en titt på det maritime Venneshamn i albumet.

Landhandelen til Ernst Karlsen i Venneshamn inngår i en større historie om handel på landsbygda som Asbjørn Karlsen forteller om i foredraget “Folk og handel gjennom tidene” holdt i Venneshamn under Kulturminnedagene 2014. Foredraget er trykt i Inderøy museums- og historielags årbok Eynni Idri 2014.